GlobeLife är ett nytt nätverk skapat genom ett samarbete mellan Uppsala universitet och Karolinska Institutet. Målet med GlobeLife är att stärka forskning och utbildning inom global hälsa mellan och inom båda universitet.

Denna webbplats innehåll är i huvudsak på engelska. För att se rubrikerna och kalendern, klicka på "This page in English" för att byta språk.

Ett samarbete mellan Uppsala universitet och Karolinska institutet

GlobeLife är ett nytt nätverk skapad genom ett samarbete mellan Uppsala universitet och KI. Målet med GlobeLife är att stärka forskning och utbildning inom global hälsa mellan och inom båda universitet. Vi kan uppnå detta genom att utnyttja de aktiviteter och den expertis som kompletterar varandra inom de två universiteten och genom att främja multidisciplinära samarbeten inom forskning och utbildning. På så sätt blir vi mer konkurrenskraftiga och betydelsefulla partners i vårt mål att sträva mot att uppfylla de globala målen (the Sustainable Development Goals).

Vill du vara med i GlobeLifes e-postlista, och få ta del av vad som är på gång inom GlobeLife? Anmäl dig då till denna adress: GlobeLife@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-01-16