GlobeLife logo

Ett samarbete mellan Uppsala universitet och Karolinska institutet

GlobeLife är ett nätverk skapat genom ett samarbete mellan Uppsala universitet och KI. Målet med GlobeLife är att stärka forskning och utbildning inom global hälsa mellan och inom båda universitet. Vi kan uppnå detta genom att utnyttja de aktiviteter och den expertis som kompletterar varandra inom de två universiteten och genom att främja multidisciplinära samarbeten inom forskning och utbildning. På så sätt blir vi mer konkurrenskraftiga och betydelsefulla partners i vårt mål att sträva mot att uppfylla de globala målen (the Sustainable Development Goals).

Denna webbplats innehåll är i huvudsak på engelska. För att se rubrikerna och kalendern, se den engelska sidan.

Vill du organisera ett GlobeLife-seminarium?

Om du har förslag för ett seminarium, kontakta GlobeLife@uadm.uu.se (UU) eller GlobeLife@ki.se (KI).

Vill du vara med i GlobeLifes e-postlista, och få ta del av vad som är på gång inom GlobeLife? Anmäl dig då till denna adress: GlobeLife@uadm.uu.se

Vill ni samarbeta med oss?

Om ni som organisation eller nätverk vill samarbeta med GlobeLife, kontakta oss för att diskutera möjliga aktiviteter eller roller via GlobeLife@uu.se (för UU) eller GlobeLife@ki.se (för KI).

Kontakt

Postadress

Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm/
Uppsala University, Box 256, 751 05 Uppsala

Samarbetspartners

Karolinska institutet
UU logga